نویسنده: آرمان خداپناهی

آیا شما هم درباره حضور و فعالیت آدم فضایی ها روی کره زمین و مخصوصا در زمان ایران باستان شنیدید؟!

امروز می خواهیم در این مورد بیشتر بدونیم. با ما همراه باشید!